Складанне кірмашоў і бацькі

Кірмашоў і бацькі (сачыненне)

«Бацькі і дзеці» - выдатны твор І. Тургенева, у якім прадстаўлена шырокая панарама адносін людзей розных узростаў.

Бацька Базарава - прадстаўнік старэйшага пакалення, былы ваенны лекар. Сягоння займаецца лячэннем жыхароў вёскі. Васіль Іванавіч не давярае новым тэндэнцыям у медыцыне. Ён чалавек, які жыве старымі правіламі, характэрнымі для яго пакалення. Стары Базараў кансерватар. Ён належыць на дапамогу Бога.

Маці - сапраўдная гаспадыня, хоць і дваранскага паходжання. Яе нельга назваць разумнай, затое яна добрая і клапатлівая. Арына Власьевна забабонная і адначасова набожная жанчына.

Бацькі любяць сына без памяці. Маці марнуе плойму намаганняў на належнае выхаванне сына, а бацька клапоціцца аб добрым адукацыі. Арына Власьевна баіцца сына і ўсяляк імкнецца яму зрабіць паслугу, а Васіль Іванавіч імкнецца не паказваць, наколькі моцна любіць Базарава. Яны абодва настолькі ганарацца сынам і настолькі ўсхваляюць, што лічаць сябе нікчэмнымі ў параўнанні з ім. Бацькі клапоцяцца пра яго дабрабыце, гатовыя парушынкі здзімаць з дзіцяці. Усе размовы і намеры толькі пра сына, пра яго дабрабыце, дасягненнях і клопатах. Муж і жонка любяць Яўгена бязмежна і не заўважаюць яго праўдзівай сутнасці.

Калі Базараў прыязджае дадому, бацькі спадзяюцца на тое, што ён застанецца з імі. Але ціхая вясковая жыццё хутка надакучае, і Яўген адпраўляецца ў шлях. Засмучаны бацька наракае, што зноў застаецца ў адзіноце.

Кірмашоў прывык да бацькоў, але ён не любіць іх так моцна, як яны яго. Ён добра да іх адносіцца, яны дарогі яму. Але Яўген не задумваецца над тым, што гэта трэба неяк выказаць. Ён і бацькам не дазваляе выстаўляць на ўсеагульны агляд іх эмоцыі, праяўляць залішнюю клопат пра яго. Толькі калі набліжаецца апошнюю гадзіну, Яўген просіць Адзінцова нагледзець за Васілём Іванавічам і Арынай Власьевной, таму што лепш на свет нікога няма.

І. Тургенеў адлюстроўвае рознасць інтарэсаў моладзі і людзей старэйшага пакалення. Маладыя хутка асвойваюцца з навінамі. А вось людзям сталых гадоў марнасьць і ліберальнасць поглядам ні да чаго. Тургенеў падкрэслівае актуальную і для цяперашняга часу думка: пакалення павінны прыслухоўвацца, дапамагаць адзін аднаму. Толькі так можна здабыць паразуменне.


Канфлікт пакаленняў у рамане "Бацькі і дзеці"

У XVIII стагоддзі ў Еўропе распаўсюдзілася ідэйны рух, які атрымаў назву "Асвета". Яно было прасякнута духам барацьбы супраць усіх праяў феадалізму. Асветнікі вылучалі і адстойвалі ідэі грамадскага прагрэсу, роўнасці, свабоднага развіцця асобы.

У Расіі гэты гістарычны перыяд азначаецца з'яўленнем у XIX стагоддзі "новых людзей" - разначынцаў - адукаваных інтэлігентаў, якія кажуць аб неабходнасці змены жыцця ў краіне. І.С. Тургенеў заўважыў пачатак канфлікту ў рознагалоссях грамадства і разначынцаў. Гэта заахвоціла пісьменніка да стварэння рамана "Бацькі і дзеці", у якім грамадска-палітычны канфлікт прадстаўнікоў дваранства і разначынцаў з'яўляецца асноўным.

Адным з прадстаўнікоў разначынцаў з'яўляецца галоўны герой рамана Яўген Васільевіч Базараў, які валодае дзіўнай сілай волі, суцэльным характарам, глыбокі розумам, рэдкім працавітасцю. Але разам з тым да недахопаў пакалення "дзяцей" можна аднесці дэманстратыўнае абыякавасць да мастацтва, да эстэтыкі, да музыкі і вершаў. Таксама не ўпрыгожвае маладое пакаленне абыякавасць да рамантыкі і любові.

Кірмашоў ўвасабляе сабой пакаленне дэмакратаў. Ён прымае толькі тое, што карысна, адмаўляе прынцыпы і аўтарытэты. Няспынная праца на карысць грамадства з'яўляецца зместам яго жыцця.

Павел Пятровіч ўяўляе сабой пакаленне ліберальнага дваранства. Ён сцвярджае, што ". без Прынсэп жыць у наш час могуць адны амаральныя ці пустыя людзі "; прызнае старое грамадскае прылада, не бачачы заган ў ім, баючыся яго разбурэння.

Героі спрачаюцца аб паэзіі, мастацтве, філасофіі. Кірмашоў дзівіць і раздражняе Кірсанава сваімі стрыманымі думкамі аб адмаўленні асобы, усяго духоўнага. Павел Пятровіч, наадварот, любуецца прыродай, любіць мастацтва.

Спрэчкі паміж Базарава і П. П. Кірсанава гуляюць велізарную ролю для раскрыцця асноўных супярэчнасцяў эпох. Яны маюць мноства напрамкаў і пытанняў, па якіх не сыходзяцца прадстаўнікі маладога і старэйшага пакалення.

Канфліктная сітуацыя ў Базарава з'яўляецца і з Аркадзем Кірсанава. У «нігілізме» яго прыцягваюць магчымасці, звычайна каштоўныя для маладога чалавека, які ўступае ў жыццё, - адчуванне свабоды, незалежнасць ад традыцый і аўтарытэтаў, права на самаўпэўненасць і дзёрзкасць. Усё гэта сумяшчаецца з іншымі ўласцівасцямі юнацтва, далёкімі ад «нігілістычнае» ідэй і прынцыпаў: Аркадзь лагодны, няхітра просты і прывязаны да паэзіі традыцыйнага побыту, да каштоўнасцяў «сваёй» культуры. Таму Тургенеў адносіць да яго пакаленню "бацькоў", так як захапленне Кірсанава найноўшым вучэннем дастаткова павярхоўна.

Часткай канфлікту рамана з'яўляюцца адносіны Базарава і яго бацькоў. Сцэна прыезду дадому сваёй чуллівасцю нават пераўзыходзіць сустрэчу бацькі і сына Кірсанава. Адразу можна заўважыць бязмежную любоў бацькоў да Яўгена. Тут памятаюць яго як чалавека з усімі слабасцямі. Для іх Базараў - маленькі Енюшенька. Але суровы нігіліст хавае, хавае свае пачуцці ў адносінах да бацькоў. У першую чаргу перад Аркадзем. Бо для яго радасць сустрэчы была з боку бацькоў Кірсанава прыкметай арыстакратычнай мяккацеласць. У сваю чаргу, Васіль Іванавіч і Арына Власьевна баяцца "спудзіць" рэдка прыезджага сына, не замінаюць яму, не гавораць пра свае пачуцці.

Канфлікт паміж галоўнымі героямі рамана Тургенева з'яўляецца найзыркім прыкладам спрэчак паміж пакаленнямі 60-х гадоў XIX стагоддзя. Але праблема "бацькоў і дзяцей" актуальная і ў нашы дні. Яна востра паўстае перад людзьмі, якія належаць да розных пакаленняў. Пакаленне "бацькоў" спрабуе захаваць усё тое, у што яно верыла, чым жыло ўсё сваё жыццё, часам не прымаючы новыя перакананні маладых, імкнецца пакінуць усё на сваіх месцах, імкнецца да спакою. "Дзеці" больш прагрэсіўныя, заўсёды ў руху, хочуць усе перабудаваць, змяніць, яны не разумеюць пасіўнасці старэйшых. Праблема "бацькоў і дзяцей" ўзнікае амаль ва ўсіх формах арганізацыі чалавечага жыцця: у сям'і, у працоўным калектыве, у грамадстве ў цэлым.

Гэтую праблему ўдасца вырашыць, калі старэйшае пакаленне будзе больш памяркоўна да маладога пакалення, дзесьці, можа быць, згаджаючыся з ім, а пакаленне "дзяцей" будзе больш праяўляць павагі да старэйшых.

133426 чалавек прагледзелі гэтую старонку. Зарэгіструйся або увайдзі і даведайся колькі чалавек з тваёй школы ўжо спісалі гэта сачыненне.

/ Складанні / Тургенеў І.С. / Бацькі і дзеці / Канфлікт пакаленняў у рамане "Бацькі і дзеці"

Глядзі таксама па твору "Бацькі і дзеці":

Мы напішам выдатнае складанне па Вашым замове ўсяго за 24 гадзіны. Унікальнае складанне ў адзіным экземпляры.

Внимание, только СЕГОДНЯ!
"
"